Włącznik 2.0-logo

Bank potrzeb

Witaj w Banku Potrzeb

miejscu, gdzie znajdziesz opisy wybranych problemów społecznych, które potrzebują innowacyjnych rozwiązań. Będziemy tu regularnie umieszczać posty omawiające różnorodne wyzwania. Jeśli potrzebujesz inspiracji lub ciekawią Cię tematy włączenia – zapraszamy!

Potrzeby opisane zostały w formie wyzwań doświadczanych przez pryzmat grup dotkniętych konkretnym problemem.

Osoby przewlekle chore i ich rodziny

wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i rodziców

Dzieci doświadczające przemocy w szkole i poza nią

oraz użyteczność Standardów Ochrony Małoletnich

Osoby doświadczające umniejszania

trudności przeciwdziałania gaslightingowi i działania po jego wystąpieniu

Osoby z doświadczeniem ekspozycji na przemoc

wyzwanie związane z powielaniem zachowań agresywnych