Włącznik 2.0-logo

Aplikuj

Zapraszamy do aplikowania! Nabór rozpocznie się w maju. Oferujemy granty o średniej wartości 75 tys. zł, przeznaczone na opracowanie rozwiązań, przetestowanie ich w małej grupie odbiorców i udoskonalenie pomysłu w oparciu o wnioski z testowania.

Oferujemy wsparcie na każdym etapie tego procesu! Pomożemy Ci zdiagnozować potrzeby grupy docelowej, doprecyzować Twój pomysł, i skonsultować go z potencjalnymi odbiorcami. Wesprzemy Cię w tworzeniu budżetu i harmonogramu, razem z Tobą opracujemy narzędzia do testowania i ewaluacji Twojego pomysłu. Jeśli będziesz potrzebował/potrzebowała specjalistycznego doradztwa – znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego eksperta. Pomożemy Ci zorganizować testowanie, będziemy Ci towarzyszyć przy opracowywaniu wyników i ostatecznym szlifowaniu finalnego produktu. Nie będziemy sprawdzać faktur i paragonów: grant będzie rozliczany nie na podstawie wydatków, lecz efektów pracy.

Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski. Zapraszamy do aplikowania osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji oraz biznesu. Szukamy zwłaszcza rozwiązań wpisujących się w ideę deinstytucjonalizacji, czyli dążenia do tego, by usługi społeczne były w jak największym stopniu świadczone indywidualnie, w lokalnych środowiskach, z dbałością o podmiotowość odbiorców. z potencjalnymi odbiorcami. Wesprzemy Cię w tworzeniu budżetu i harmonogramu, razem z Tobą opracujemy narzędzia do testowania i ewaluacji Twojego pomysłu. Jeśli będziesz potrzebował/potrzebowała specjalistycznego doradztwa – znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego eksperta. Pomożemy Ci zorganizować testowanie, będziemy Ci towarzyszyć przy opracowywaniu wyników i ostatecznym szlifowaniu finalnego produktu. Nie będziemy sprawdzać faktur i paragonów: grant będzie rozliczany nie na podstawie wydatków, lecz efektów pracy.